Medeniyet Tarihinde Türklerin Yeri

Bu yazının amacı Türklerin insanlığa kazandırdığı değerler olunca, konuya başlamadan önce kültür ve medeniyet nedir? Kültür ile medeniyet arasında ne gibi farklar bulunmaktadır? Kanaatimizce kısaca bunları izah etmekte fayda vardır. Çünkü terimlerin manaları değişik olup, zaman zaman da kullanımlarında yanılgıya … Continue reading Medeniyet Tarihinde Türklerin Yeri

Türkçeden Diğer Dillere Geçen Sözcüklerden Bazıları

Türk Dil Kurumu, Türkçeden diğer dillere geçen sözcükleri ‘Türkçe Verintiler Sözlüğü‘ adıyla bir araya getirerek yayımlamaya hazırlanıyor. Beykent Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Günay Karaağaç’ın 10 yıllık çalışması sonucunda hazırlanan sözlüğe göre, Türkçe, aralarında Çince, … Continue reading Türkçeden Diğer Dillere Geçen Sözcüklerden Bazıları

Avrupa’nın Bin Yıllık Türk Korkusu

Avrupalılar tam bin yıldır Türklerden korkarlar. Bu korkunun altında yatan sebep kendilerinin uydurduğu “barbarlık…” filan değil. Türkün, İslâmların başı ve hâmisi olmasıdır. Bundandır ki bütün Müslümanları Türk olarak telaffuz eden Avrupa için Türk korkusu gayet normal. Osmanlı asırlarında başlayan korkunun … Continue reading Avrupa’nın Bin Yıllık Türk Korkusu

Avrupa Kültüründe Osmanlı Etkisi

Osmanlı ve Avrupa’nın bir arada yaşamasının doğal bir sonucu olarak Avrupa kültüründe de Osmanlı etkisi kendini göstermiştir. 1482’den başlayarak 16.yüzyıl sonlarına kadar, Avrupa saraylarını ziyaret eden Osmanlı elçilerinin kıyafetleri ve davranışları büyük ilgi uyandırmış, bu ülkelerde bir Türk modasını başlatmıştır. … Continue reading Avrupa Kültüründe Osmanlı Etkisi

Pis Kokuları Bastırmak için Parfümü İcat Ettiler

“İspanya’da ömrü boyunca iki kere yıkanmış bir insan göremezsiniz. Türkler ise sık sık yıkanırlar. Türk hamamlarında bol su harcanır. Dünyada İstanbul kadar çeşmesi çok olan başka bir şehir yoktur.” Evet, yanlış okumadınız; bu sözler İspanyol Pedro’ya aittir. Avrupa, temizliği ecdadımızdan, … Continue reading Pis Kokuları Bastırmak için Parfümü İcat Ettiler

Fransızların Yıkanma ve Tuvalet Alışkanlıkları Yoktu

Fransa’da bulunan ünlü Versailles (Versay Sarayı) ilk inşa edildiğinde (1661 yılında) tuvalet veya banyo düşünülmemiştir. Bunun sebebi o zamanki asillik anlayışında, asillerin istediği yerde ihtiyaçlarını giderebileceğidir. Bu sebeple Avrupada yaygın olarak Versailles sarayının kokusunun Avrupadaki tüm saraylardan eşsiz olduğu söylenirdi. … Continue reading Fransızların Yıkanma ve Tuvalet Alışkanlıkları Yoktu

Avrupa Temizliği Türklerden Öğrendi

Rönesans’la birlikte Avrupa’da herşeyin iyiye gittiği düşüncesi yaygın bir kanaattir. Aslında her konuda durum böyle değildir. Nitekim Batılılar, 15. yüzyıldan itibaren, geçmiş asırlara göre daha pis ve pasaklı olmuşlar, bu hâl onlarda 19. yüzyılın başlarına kadar devam etmiştir. Avrupa’nın 400 … Continue reading Avrupa Temizliği Türklerden Öğrendi

Türkler Öldürülebilir Lakin…

”İnsanları yücelten iki büyük meziyet vardır: Erkeğin cesur kadının namuslu olması. Bu iki meziyetin yanında hem erkeği, hem kadını şereflendiren bir meziyet vardır. İcabında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar vatanına bağlı olmak. İşte Türkler bu meziyetlere ve fazilete sahip kahramanlardır. … Continue reading Türkler Öldürülebilir Lakin…