Avrupa’nın Bin Yıllık Türk Korkusu

Avrupalılar tam bin yıldır Türklerden korkarlar. Bu korkunun altında yatan sebep kendilerinin uydurduğu “barbarlık…” filan değil. Türkün, İslâmların başı ve hâmisi olmasıdır. Bundandır ki bütün Müslümanları Türk olarak telaffuz eden Avrupa için Türk korkusu gayet normal.

Osmanlı asırlarında başlayan korkunun sebebi Türklerin İslâm’ın merhamet ve sevgi diliyle Avrupa girmesi… Çünkü tahrif edilmiş dinleri elden gidecek, zulmettikleri Avrupa halkı Müslüman olacaktı.

Tarihe alâka duyanlar bilirler; Osmanlı Türk Akıncıların gözetlenmesi için Viyana’da 1534 yılında St. Stephen’s Katedrali’ne çan çalarak haber vermesi için bir “askerî memur” tayin edilir. Bu memuriyet 1956 yılında “Osmanlı tehlikesi” kalmadığı düşüncesiyle kaldırılır. Ne düşündüler bilinmez, Türk korkusu 1956’da sözde bitmiş göründü. Oysa asıl gerçek gizleniyor ve Viyana ile birlikte bütün Avrupa’nın Türk korkusunun dört asırdan bu yana sürdüğü ortada. (Derin Tarih / Nisan 2013)

AVRUPAYA GÖRE TÜRK “KAPIDAKİ DÜŞMAN”DIR

Avrupalılar, Osmanlı’ya “Türk”, Osmanlı İmparatorluğu’na “Türk İmparatorluğu”, Osmanlı Ülkesine “Türkiya”, Osmanlı sultanlarına da “Grand Turco” yâni “Büyük Türk” ve Müslüman olan Hristiyan için de “Türk oldu” derlerdi. Hülâsa ifadeyle bu Haçlı kıtasına göre “Kapıdaki düşman”olan Türk, Müslüman Doğu ile aynı mânaya geliyor.

Bütün Avrupa ülkelerinin tarih kitaplarında Türklerin İslâmlaştırma fütuhatlarının, yâni onlara göre “Türk korkusu” nun ders olarak okutulması hâlet-i ruhiyelerinin değişmediğini gösteriyor.

Hıristiyan din adamları tam beş yüz yıl, Avrupalıların işlediği günahların bir cezası olarak Türklerin Tanrı tarafından gönderildiğini söylediler ve Türk’ün ilerleyişini kıyamet alâmeti olarak vaaz ettiler.

Korkuları o derece ileri gitmişti ki Türklerle savaşmak Tanrıyla savaşmaktı. Bundandır ki kolay kolay savaşmayı göze alamazlardı. Sözde dualarında “Bu dünya Türklerin, âhiret bizim olacak” diyorlardı. Halklarını ruhen canlı tutmak için tiyatro, bale, opera gibi eserlerinde, şarkı ve şiirlerinde Türk korkusu mevzuu işlenirdi.

Meşhur fizikçileri Galileo Galilei, “Teleskoplarla Osmanlı Türk ordusunun gelişini size önceden haber vereceğim bunu ciddiye alın” diyerek moral verirdi. Yine meşhur Martin Luther’in, “Türkleri, kilisedeki yolsuzluk ve bozulmaya karşı Hristiyan Avrupa’ya Tanrı’nın bir cezası olarak gördüğünü, veba ve savaşla cezalandırması gibi bu kez de Türkleri yollayarak cezalandırdığını” söylemesi de akıllandırmadı Avrupalıları. (a.g.d., s. 34)

Ahmet Doğan İlbey
Haber Vaktim sitesindeki köşe yazısından alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir